Edelényi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

Adni jó de kapni még jobb

Ügyfél Féleménye

 

2. Az Egyesület közhasznú tevékenységi körei

2.1. Közhasznú cél szerinti tevékenységeink:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a kulturális örökség megóvása hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése közhasznú szervezetek számára biztosított, - csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető - szolgáltatások, kisebbségi felzárkóztató programok elősegítése kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz,regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás,szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás kulturális tevékenység környezetvédelem,

Berner

Nyitólap

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

11.Pk.60.236/2010/ 4. szám

 

A Borsod-abaúj-Zernplén Megyei Bíróság Lázi Csaba (3751 SzendrőIád, Akác u. 6. sz. alatti lakos) által képviselt Edelényi Fiatalokért közhasznú Egyesület (3780 Edelény' Egres u.15. sz. alatti székhelyű) közhasznú társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmére meghozta az alábbi

végzést:

A megyei bírőság elrendeli az Edelényi Fiatalokért Közhasznú Egyesület közhasznű tásadalmi szervezetként történőbírósági nyilvántartásba vételét 64.888. számú alatt.

1.) Anyilvántartásba-vételről szóló határozat

ügyszáma: Pk.60'236 12070 l 4.szám

kelte: 2010. december hó 10. napja

 

2.) A társadalmi szervezet

neve: Edelényi Fiatalokért közhasznú Egyesület

székhelye 3780 Edelény' Egres u. 15.

 

3.) A társadalmi szervezet képviselője

neve: Lázi Csaba

lakcíme: 3751 SzendrőIád, Akác u.6. sz

a képviselet módja: önálló

 

4.) A társadalmi szervezet alapszabályának kelte:

2010. november hó 27. napja

 

5.) A társadalmi szervezet működési körének jellege:

kulturális tevékenység

 

6.) A társadalmi szervezet célja:

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, közhasznú tevékenység kifejtése. A mozgáskultúra, a természetjárás, néphagyományaink, kulturális értékeink megismertetése a fiatal és a felnőtt korosztály körében.

A megyei bíróság a végzés jogerőre emelkedése után a társadalmi szeraezet nyilvántartásba vételéről a megyi országos igazságszolgáltatási tanács Hivatalát értesíti.

 

Ügyfél Féleménye

 

Az egyesület munkaterv és eseménynaptár tervezetének elkészítése.

Az egyesület fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása a vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján.

A szakosztályvezetők megbízása és visszahívása.

A pártoló tagság szervezése.

Kapcsolattartás az országos és megyei intézményekkel, a helyi önkormányzattal és társadalmi szervezetekkel.

Az egyesületet érintő és megillető egyetértési joggyakorlás-

Beszámolás a közgyűlés felé. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai a szervezet székhelyén, kifüggesztésre kerül.

A közgyűlés előkészítése, összehívása.

Biztosítani az Egyesület zavartalan működését.

Pályázatok készítése.

Pályázatok kiírása, elkészítése, elbírálása, nyilvánosságra hozatala, az Egyesület székhelyén történő kifüggesztése.

Adományok gyűjtése.Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése.

Berner

Hívjon

Hívjon bátran ha valamiben segíteni tudná az Egyesületünket

Tell: 06-48-469-001